Pertti Nykanen


Yhteystiedot
Luennot
Parantaminen
Tekstit


Kyky parantaa kosketuksen avulla, eli käyttää kosketusta erityisellä tavalla tietyillä alueilla, haluttujen tulosten saavuttamiseksi, on synnynnäinen lahja, joka meillä kaikilla ja jota me voimma halutessamme kehittää edelleen. Meitä ei kuitenkaan opeteta siihen - ja on kenties niinkin ajateltu, että parantamisen kyky kuuluisi ns. salatieteiden piiriin. Käsillä, tai henkiparantaminen on kuulunut ihmiskunnan elämään pitkin historiaa kutoutuen osaksi uskontoihin, filosofioihin tai kansojen elintaparakenteisiin. Esim. heimoyhteisöissä parantajat olivat kaikkein arvostetuimpia henkilöitä. Mikäli jollakin heimoyhteisön jäsenellä tiedettiin olevan erikoisia näkyjä tai unia, hänet valittiin parantajan tai henkisen johtajan oppiin.

Juutalais-kristillisessä perinteessä kerrotaan tapauksista, joissa toinen saattoi lievittää toisen kärsimystä panemalla kätensä hänen päällensä ja anomalla apua jumalalta.

Vuosisatojen ajan ihminen uskoi että hänen elämäänsä vaikutti sellainen olemassaolon ulottuvuus, jota hän ei pystynyt tuntemaan saatika ymmärtämään. Tämä tuntematon alue antoi hänen elämälleen kohtalon ja tarkoituksen. Näin jatkui aina 1200-luvulle saakka, kunnes järjestäytynyt kirkko päätti, että ihmeiden aika oli ohi. Korkon mukaan jumala oli antanut Jeesuksen tehdä ihmeitä ja parannustekoja perustaakseen kirkkonsa ja ihmisten sielihin ja sydämiin. Koska näin oli tehty, ihmeitä ei enää tarvittu.

Käsillä paranataminen, joka oli ollut varhais- ja esikristillisellä ajalla voimakas ja olennainen osa ihmisten elämää, lakkautettiin virallisesti, sitä paheksuttiin ja viimein tukahtui kokonaan.

Mikäli ihminen sairastui, ajateltiin, että hän oli toiminut Jumalan tahdon vastaisesti, ja sai nyt rangaistuksen synneistään. Täläinen ajatus elää tänäkin päivänä länsimaisen moraaliin uppotuneena. Kosketus on menettänyt merkityksensä eristäytyneisyyden ja yksinäisyyden saadessa entistä pysyvämmät juuret arkitodellisuuteemme.

Muutamien viime vuosien kuluessa on kuitenkin tullut näköpiiriin merkkejä siitä, että alamme taas ymmärtä äsyvällisemmin ihmistä ja elämää yleensä, imhisten kykyjä ja voimia. On alettu asettaa kyseenalaiseksi tieteellisiä käsityksiä ihmisestä ja hänen mahdollisuudesta vaikuttaa omaan todellisuuteensa, omiin voimavaroihinsa. Juodumme korjaamaan käsityksiämme itsestämme ja ihmisinä sitä mukaa mitä ihmismielen laajuus meille paljastaa.

Sitä mukaa kun tietous käsillä parantamisesta ja muista hoitomuodosita on kasvanut, ihmiset ovat menettäneet luottamustaan koululääketieteeseen ja sen kykyyn parantaa tehokkaasti sairaita. Esim. luokseni on tullut asiakas alaselän vaivojen takia jonka lääkäri on arvellut alkavaksi reumaksi. Kun olen katsonut potilaan jalkojen pituuden on reuman todellinen alkulähde sentin ero jalkojen pituudessa.

Kosketuksen avull parantaminen on hoitomuodoista yksikertaisin ja luonnollisin, ollen helppo oppia ilman pitkällisiä harjoituksia

kaikki maailmakaikkaudesta koostuu energiasta, joten meistä siirtyy luonnostaan energiaa toiseen ihmiseen silloin, kun kosketamme häntä.. Jos toisen ihmisen energia on kulunut loppuun tai sen virtaus on estynyt, mikä ilmenee sairauksina, voimme antaa energiaa ja auttaa näin hänen omaa energiaansa pääsemään tasapainoon. Toimimme näin välittäjinä, jotta elinvoiman lisääntyminen soisi paranemisen aikaan toisessa ihmisessä. Tätä välitettävää energiaa voidaan kutsua nimellä praana.

Mikäli ajattelemme parantamistapahtumaa syvällisemmin, emme voi varsinaisesti parantaa ketään toista, koska paranemisen alkulähde on oma henkemme ja fyysisen kehon solurakenne, jonka elämää ylläpitävästä voimasta paraneminen saa lakunsa. Tämän paranemisprosessin voi havaita esim. siinä, miten ihoon tullut haava paranee. Joku toinen, lääkäri tai paranataja, voi toimia vain välittäjänä luodakseen oikeat edellytykset, jotta keho pystyy itse parantamaan itsensä.

Käsillä parantaja vilkastuttaa ja lisää kosketuksellaan energian virtausta soluihin ja paraneminen tapahtuu lisävoiman ansioista. Tässä yhteydessä emme kuitenkaan saa unohtaa omaa immuunijärjestelmäämme, jonka tehtävä on ennaltaehkäistä sairauksien syntymistä. Immuunijärjestelmä on kehon oma puolustusmekanismi joka havannoi kehon tapahtumia terveyttä ylläpitäen. Keskeinen tekijä immuunijärjestelmän toimivuudelle on jokapäiväinen ravintomme ja siitä saatavat hivenaineet ja vitamiinit jne. Parantava energia ei missään olosuhteissa korvaa immuunitoimintaa kuuluvaa puuttuvaa osatekijää.

Sairaudet ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Stressi on yksi keskeisistä syistä sairauksien syntymisessä. Stressiä aiheuttavat ahdistus, pelko, pettymys, suru, viha, yksinäisyys, katkeruus jne. Jännitys ja sisäinen paine saa lopulta lihakset kiristymään. Ylimääräinen lihasjännitys puolestaan haittaa verenkiertoa, nostaa verenpaineta hermojen toimintaa haitaten. Hermojen toiminta heijastuuu mieleen ja mielen toiminta hermojärjestelmään.

Koko fyysisen järjestelmämme ylläpito riippuu siitä, että mieli, rauhaset, verenkierto ja hermot toimivat häiriöittä. Kun jokin näistä tekijöistä alkaa heikentyä, seuraa erilainen määrä fyysisiä vaivoja.

Terveyttä varten meidän on oltava tietoisia voimiemme energiatasosta ja siitä miten sitä uudistetaan. Emme tavallsiesti havaitse, että energia vähenee, ennenkuin joudumme uupumistilaan. Merkillistä on, että mitä uupuneempia olemme, sitä voimakkaampaa on energiavarastomme täydentäminen. Energian alenemisen välttämiseksi voimme tiedostaa alkuoireita kuten kurkun kireyttä, niska ja hartijajännitystä.

Kun energia, voimat ovat vähissä, on tarpeellinen lepo välttämätöntä. Lepo mahdollistaa elämänvoimien virtauksen palautumisen. Rentoutuminen on ensisijainen energiantäydentämisjärjestelmä.


Tunteita varte - vapaudu tunteistasi
1. luovu negatiivisista tunteista itseäsi ja muita kohtaan
2. Siirry positiiviseen tunteeseen jotakin ihmistä kohtaan.
3.kohtaa muut myönteisin tuntein j seurustele myönteisten, energisten ihmsiten kanssa aina kun se on mahdollista.


Mentaalikenttää varten: Lakkaa murehtimasta.

1.Luovu hautomasta asioita, luovu ristiriidasta tai ongelmasta toistaiseksi tietäen että ratkaisu saattaa ilmestyä huomenna.
2.Irtaudu ajattelemalla tai lukemalla jostakin muusta. Ryhdy harrastamaan jotakin, kuuntele musiikkia, katsele televisiota jne.
3. Toimi nyt. Suorita tehtävä äläkä jätä sitä huomiseen....